Հայտարարություն

<<ՀՀ Լոռու մարզի Քարկոփի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ -ը հայտարարում է մրցույթ`գերմաներենի (10 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Փաստաթղթերը ընդունվում են սույն հայտարարության  հրապարակման օրվանից մինչև օգոստոսի 3-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 8-ին ժամը՝ 12-ին, Քարկոփի միջնակարգ դպրոցում:

Հասցեն՝ գ. Քարկոփ , 1-ին փողոց:

Հեռ.՝  (091) 76-15-77

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը ըստ դասարանների 25.05.2018թ.

1-ին դաս. -7 աշակերտ

2-րդ դաս. — 10աշակերտ

3-րդ դաս. — 6 աշակերտ

4-րդ դաս. — 3 աշակերտ

5-րդ դաս. -6 աշակերտ

6-րդ դաս. -3 աշակերտ

7-րդ դաս. — 4 աշակերտ

8-րդ դաս. — 4 աշակերտ

9-րդ դաս. -3 աշակերտ

10-րդ դաս.- 2 աշակերտ

11-րդ դաս. — 1 աշակերտ

12-րդ դաս. — 1 աշակերտ

ընդամենը — 50 աշակերտ